پمپ بنزین برادران موسوی

  • کارفرما: آقای موسوی
  • پیمانکار: آقای امین نامبرده
  • رنگ: سفیدشاینینگ کد 704 و قرمزشاینینگ کد 708
  • متراژ پروژه: 80مترمربع
  • تحویل پروژه: 1395
  • آدرس: اهواز-20کیلومتری جاده ابادان-پمپ بنزین برادران موسوی