پروژه تجاری جناب آقای شمشیری

  • کارفرما: جناب آقای شمشیری
  • پیمانکار: آقای فرجـــی
  • رنگ: سفید کد 704 و مسی کد 703
  • متراژ پروژه: 772 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
  • آدرس: خانـــی آباد نو، خیابان مهـــران، نبش کوچه 31، ساختمـــان شمشیری