واحد تجاری مسکونی آقای انوشه

  • کارفرما: جناب آقای علی انوشه
  • پیمانکار: آقای مجتبی شمسی فر
  • رنگ: آبی شاینینگ کد 709
  • متراژ پروژه: 80مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
  • آدرس: : اندیمشک خ انقلاب خورشید 1 رو به روی پارک دولت