مجتمع پزشکی گرمسار

  • کارفرما: جناب آقای مجید حبیب وند
  • پیمانکار: آقای غلامرضا زیبــاکـــردار
  • رنگ: نقره ای کد 701- نوک مدادی کد 702
  • متراژ پروژه: 375 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
  • آدرس: گرمســــار، ضلــع شمــالــی بلـــوار آزادگـــان، جنب حوزه ی علمیــه خواهــــران