مجتمع مسکونی 2000واحدی شرکت نفت اهواز

  • کارفرما: شرکت نفت
  • پیمانکار: شرکت پویان کاشانه
  • رنگ: کرم کد 505
  • متراژ پروژه: 440مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
  • آدرس: اهواز-سپیدار-پروژه 2000واحدی شرکت نفت اهواز