مجتمع تجاری مسکونی فرهی

  • کارفرما: جناب آقای اسماعیل فرهی
  • پیمانکار: آقای کامران نوروزی
  • رنگ: آبی شاینینگ کد 709
  • متراژ پروژه: 80مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
  • آدرس: خوزستان-بهبهان-پل اول-کوچه طبیبی نژاد