شرکت گلبافت خوزستان

  • کارفرما: شرکت گلبافت خوزستان
  • پیمانکار: آقای امین زیباکردار
  • رنگ: بژ کد 711- سفيد کد 704 و نوک مدادی کد 702
  • متراژ پروژه: 450 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394