ساختمان شبنم

  • کارفرما: جناب آقای بهمن زمانی
  • پیمانکار: آقای رسول رضایی
  • رنگ: طرح چوب تیره کد 806
  • متراژ پروژه: 86مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
  • آدرس: خوزستان-بهبهان-بلوار امیرکبیر-روبروی درب قدیم دانشگاه ازاد-ساختمان شبنم