دانشگاه علوم پزشکی اهواز

  • کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اهواز
  • رنگ: نقره ای کد 601 و نوک مدادی کد 702
  • متراژ پروژه: 404 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394