پروژه ها

 1 2 3  
 • مجتمع تجاری مسکونی نخل
  مجتمع تجاری مسکونی نخل
  • کارفرما: جناب آقای نخلی
  • رنگ: آبی نانو کد 609، کرم نانو کد 605 و نوک مدادی کد 502
  • متراژ پروژه: 190مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
 • مجتمع تجاری مسکونی
  مجتمع تجاری مسکونی
  • کارفرما: جناب آقای غفوری
  • رنگ: سفید کد 604- قرمز کد 608 و نوک مدادی کد 602
  • متراژ پروژه: 76 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
 • فروشگاه پاسارگاد
  فروشگاه پاسارگاد
  • کارفرما: جناب آقای مباشری زاده
  • رنگ: سفید کد 604
  • متراژ پروژه: 84 متر مربع
  • تحویل پروژه: 1394
 • بانک صادرات ایلام
  بانک صادرات ایلام
  • کارفرما: جناب آقای کارآمد
  • رنگ: نوک مدادی کد 502
  • متراژ پروژه: 80 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1393
 • واحد تجاری وطنی
  واحد تجاری وطنی
  • کارفرما: جناب آقای وطنی
  • رنگ: مشکی کد 606 و سفید کد 604
  • متراژ پروژه: 66 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1393
 • مخابرا ت استان یزد
  مخابرا ت استان یزد
  • کارفرما: مخابرات استان یزد
  • رنگ: نقره ای کد 601 و نوک مدادی کد 602
  • متراژ پروژه: 144 متر مربع
  • تحویل پروژه: 1393
 • جایگاه اختصاصی خدابخش رحمانی
  جایگاه اختصاصی خدابخش رحمانی
  • کارفرما: جناب آقای احمد روزبه
  • رنگ: نقره ای کد 601، نوک مدادی کد 602
  • متراژ پروژه: 388 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1393