پروژه ها

 1 2 3  
 • پروژه جناب آقای خانی خراجی
  پروژه جناب آقای خانی خراجی
  • کارفرما: جناب آقای خانی خراجی
  • رنگ: قرمز کد 508 و سفید کد 504
  • متراژ پروژه: 135مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
 • پروژه جناب آقای محمدپور
  پروژه جناب آقای محمدپور
  • کارفرما: جناب آقای محمدپور
  • رنگ: سفید کد 704
  • متراژ پروژه: 260 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
 • پروژه جناب آقای حسن زاده
  پروژه جناب آقای حسن زاده
  • کارفرما: جناب آقای حسن زاده
  • رنگ: سفید کد 504، مشکی کد 506 و قرمز کد 508
  • متراژ پروژه: 325 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
 • پمپ بنزین جاده ساوه
  پمپ بنزین جاده ساوه
  • کارفرما: جناب آقای میرمصطفایی
  • رنگ: نوک مدادی کد 602 و قرمز کد 608
  • متراژ پروژه: 750 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
 • ساختمان گوهر ری
  ساختمان گوهر ری
  • کارفرما: جناب آقای کاظم زاده
  • رنگ: سفید کد 504 و مشکی کد 506
  • متراژ پروژه: 425 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
 • مبلمان مسعود
  مبلمان مسعود
  • کارفرما: جناب آقای جعفری
  • رنگ: سفید کد 504
  • متراژ پروژه: 86 متر مربع
  • تحویل پروژه: 1394
 • پروژه مسکونی
  پروژه مسکونی
  • کارفرما: جناب آقای قلنجی
  • رنگ: نارنجی کد511- نوک مدادی کد 502 و نقره ای کد 501
  • متراژ پروژه: 560 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
 • پروژه مسکونی
  پروژه مسکونی
  • کارفرما: جناب آقای زندی
  • رنگ: قرمز کد 708- نوک مدادی کد 702- شیری کد 705
  • متراژ پروژه: 128 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
 • نمایشگاه موتور سیکلت رضایی
  نمایشگاه موتور سیکلت رضایی
  • کارفرما: جناب آقای رضایی
  • رنگ: قرمز نانو کد 608
  • متراژ پروژه: 104 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394
 • اداره ثبت اسناد
  اداره ثبت اسناد
  • کارفرما: اداره ثبت اسناد
  • رنگ: مسی کد 703 ، بژ کد711 و سفید کد704
  • متراژ پروژه: 1048 مترمربع
  • تحویل پروژه: 1394